Staff

FORMER STAFF

Associate Research Fellows

 • Liang Xiao Hong
 • Nishiwaki Ryō

Associate Editor

 • David White

Research Associates

 • Alena Govorounova 2006–
 • Iwamoto Akemi 2001–
 • Kawakami Tsuneo 2008–
 • Kobayashi Naoko 2010–
 • Frank J. Korom 2014–
 • Nagasawa Sōhei 2010–
 • Nagasawa Shiho 2012–
 • Naitō Rieko 2010–
 • Ōtani Eiichi 2011–
 • Sakai Yūen 2003–
 • Hoshino Sō 2014–
 • Terao Kazuyoshi 1999–
 • Tiziano Tosolini 2002–
 • Thomas Hastings 2014–
 • Takada Yasunari 2015–
 • Carla Tronu 2016–
 • Hioki Naoko 2015-
 • Murayama Yumi 2016-
 • Takahashi Katsuyuki 2015–
 • Xiao Yue 2015–
 • Kurata Natsuki 2015–

Office Staff

 • Wada Mayumi
 • Kuwata Yūka
 • Toda Yōko
 • Miyake Michiko
 • Takahashi Michie
 • Suzuki Haruna

Roche Fellows

 • Yusa Michiko 2016-2017

Junior Research Fellows

 • Saitō Takashi
 • Yokoi Tomoko

Visiting Research Fellows

 • Inutsuka Yū 2017
 • Rebecca Maldonado 4–6/ 2017
 • Flor Coss 4–6/ 2017
 • Park Yeon Joo 9/2016-3/2017