Staff

FORMER STAFF

Associate Research Fellows

 • Liang Xiao Hong
 • Nishiwaki Ryō

Associate Editor

 • David White

Research Associates

 • Alena Govorounova 2006–
 • Iwamoto Akemi 2001–
 • Hioki Naoko 2015-
 • Hoshino Sō 2014–
 • Kawakami Tsuneo 2008–
 • Kobayashi Naoko 2010–
 • Kurata Natsuki 2015–
 • Murayama Yumi 2016-
 • Nagasawa Shiho 2012–
 • Nagasawa Sōhei 2010–
 • Naitō Rieko 2010–
 • Ōtani Eiichi 2011–
 • Park Yeonjoo 2017–2019
 • Sakai Yūen 2003–
 • Terao Kazuyoshi 1999–
 • Tiziano Tosolini 2002–
 • Takada Yasunari 2015–
 • Takahashi Katsuyuki 2015–
 • Xiao Yue 2015–

Office Staff

 • Asa Miho
 • Toda Yōko
 • Miyake Michiko
 • Takahashi Michie
 • Suzuki Haruna
 • Nakamura Miyoka

Roche Fellows

 • Tsuruoka Yoshio 2018-2019

Junior Research Fellows

 • Saitō Takashi
 • Yokoi Momoko
 • Kurita Hidehiko

Visiting Research Fellows

 • Inutsuka Yū 2017
 • Rebecca Maldonado 4–6/ 2017
 • Matthew McMullen 9/2017–3/2018
 • Or Porath 11/2016–10/2017
 • Esben Petersen 2017
 • Jacynthe Tremblay 4/2017–3/2018
 • Lee Chan-ssu 7/2017–8/2018
 • Yang Hewon 9/2017–3/2018
 • Matthew McMullen 2017–2018