Att minnas kanji

De japanska skrivtecknens skrivning och betydelse

James W. Heisig och Ola Feurst

Nanzan. 534 pp.

Syftet med denna bok är att erbjuda den som studerar japanska en enkel metod för att koordinera de japanska skrivtecknens skrivning och betydelse på ett sådant sätt att de båda blir lättare att minnas. Den är inte enbart inriktad på nybörjaren utan vänder sig också till den avancerade studenten som söker en lättnad från den eviga frustrationen av att glömma hur en viss kanji skall skrivas eller som söker ett sätt att systematisera vad hon eller han redan kan.
Författarens utgångspunkt är att det – tvärt emot vad man först kan tycka – är klart lättare att lära sig att skriva kanjitecken, jämfört med att lära sig att uttala dem. Genom att ordna kanjitecknen enligt deras ingående delkomponenter eller ”primitivelement” och sedan tilldela varje ingående del en distinkt betydelse tillsammans med sin egen distinkta bild, kan studenten utnyttja kraften i sitt ”föreställningsminne” för att lära sig de olika kombinationer som ger ett visst kanjitecken.
Dessutom får varje kanji sitt eget nyckelord för att representera betydelsen eller en av de viktigaste betydelserna av den karaktären. Dessa nyckelord ger scenen för en viss kanjis ”berättelse”, vars huvudpersoner är de primitiva elementen.
På detta sätt kan man på bara några få månader slutföra en uppgift som annars skulle ta år. Beväpnad med samma färdigheter som kinesiska
eller koreanska studenter, som redan vet innebörden och skrivningen av kanjitecknen, men inte deras japanska uttal, är man då i en mycket bättre position för att lära sig utläsningen (som behandlas i en separat volym).
Denna bok presenterar originalmetoden (RTK av Heisig) som har hjälpt tiotusentals studenter att nå läskunnighet i sin egen takt och att förvärva en förmåga i nivå med dem som vuxit upp med kanji sedan barndomen. Något som sedan länge bedömts vara omöjligt med traditionella metoder.
Här behandlas 2 200 kanjitecken, inklusive samtliga 2 136 jōyō kanji som godkänts av japanska utbildningsdepartementet som ”kanji för allmänt
bruk”.

James W. Heisig är professor emeritus i religionsfilosofi vid Nanzan Institute for Religion and Culture i Nagoya.
Ola Feurst är ekonomie doktor från Stockholms universitet.

postage included