Japanese Journal of Religious Studies The kakure kirishitan and their place in Japan’s religious tradition.

Harrington, Ann M.

Download PDF