JJRS > Volume 24 Issue 1-2 Review of: Ueda Shizuteru, Nishida Kitarō: Ningen no shōgai to iu koto; Keiken to jikaku: Nishida Tetsugaku no “basho” o motomete.

Heisig, James W.

Download PDF